ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018.GOD. – ( za potrebe ŠG „Sombor“)

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018.GOD. – ( za potrebe ŠG „Sombor“)