ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018. GODINE za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018. GODINE za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO