ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. godinu – za ŠG „Banat“ Pančevo

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. godinu – za ŠG „Banat“ Pančevo