ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA ZA ŠG „BANAT“ 2016. god.

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA ZA ŠG „BANAT“ 2016. god.