Oprema pri delatnosti korišćenja šuma 2020 – PVC trake – ( za potrebe ŠG „Sombor“)

/Oprema pri delatnosti korišćenja šuma 2020 – PVC trake – ( za potrebe ŠG „Sombor“)