Oprema za plovne objekte-sonari 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Oprema za plovne objekte-sonari 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)