OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2019 GOD. – ( za potrebe ŠG „NOVI SAD“)

/OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2019 GOD. – ( za potrebe ŠG „NOVI SAD“)