OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2019. GOD. – ( za potrebe ŠG „SOMBOR“)

/OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2019. GOD. – ( za potrebe ŠG „SOMBOR“)