OPREMA ZA POLjOPRIVREDU (vezivni kanap) za 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“

/OPREMA ZA POLjOPRIVREDU (vezivni kanap) za 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“