Oprema za pranje vozila 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Oprema za pranje vozila 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)