OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2020.GOD.- ( za potrebe ŠG “SOMBOR“ )

/OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2020.GOD.- ( za potrebe ŠG “SOMBOR“ )