Oprema za protivpožarnu zaštitu 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Oprema za protivpožarnu zaštitu 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)
Oprema za protivpožarnu zaštitu 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)