OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU za 2015. god. za ŠG „Sombor“

/OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU za 2015. god. za ŠG „Sombor“