Oprema za prvu pomoć – po pravilniku o zaštiti na radu 2019. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Oprema za prvu pomoć – po pravilniku o zaštiti na radu 2019. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)