OPREMA ZA ZALIVANJE 2017.GOD za ŠG “BANAT”

/OPREMA ZA ZALIVANJE 2017.GOD za ŠG “BANAT”