OPREMA ZA ZALIVANJE 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/OPREMA ZA ZALIVANJE 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)