PESKARENJE I FARBANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTOVA „BEJLI“ za potrebe ŠG „Novi Sad“ 2018. god.

/PESKARENJE I FARBANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTOVA „BEJLI“ za potrebe ŠG „Novi Sad“ 2018. god.