POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)

/POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)
POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)

POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)

2020-12-05T05:25:43+00:00децембар 5th, 2020|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/