Pregled (i merenje) elektro i gromobranskih instalacija; merenje otpora uzemljenja i merenje mikroklime u objektima 2021. god. (II) – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

/Pregled (i merenje) elektro i gromobranskih instalacija; merenje otpora uzemljenja i merenje mikroklime u objektima 2021. god. (II) – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)
Pregled (i merenje) elektro i gromobranskih instalacija; merenje otpora uzemljenja i merenje mikroklime u objektima  2021. god. (II) –  (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)