PREGLED I REMONT TRAFOSTANICA (u Baču i Kamarištu) za 2015. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“

/PREGLED I REMONT TRAFOSTANICA (u Baču i Kamarištu) za 2015. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“