Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) – ZBZR 2021. godine – ( za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) – ZBZR 2021. godine – ( za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)
Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) – ZBZR 2021. godine – ( za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)