PREGLED MAŠINA I OPREME (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) -ZBZR za 2015. god. – za ŠG „Banat“Pančevo

/PREGLED MAŠINA I OPREME (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) -ZBZR za 2015. god. – za ŠG „Banat“Pančevo