Pregledi opreme u skladu sa ZBZR Partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR 2021. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)

/Pregledi opreme u skladu sa ZBZR Partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR 2021. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)
Pregledi opreme u skladu sa ZBZR Partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR 2021. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)