Pregledi opreme u skladu sa ZBZR – partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR – (za potrebe ŠG Novi Sad) 2018. god.

/Pregledi opreme u skladu sa ZBZR – partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR – (za potrebe ŠG Novi Sad) 2018. god.