Pregledi opreme u skladu sa ZBZR- Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarači i sl.) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Pregledi opreme u skladu sa ZBZR- Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarači i sl.) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)
Pregledi opreme u skladu sa ZBZR- Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarači i sl.) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)