PRIPREMNI RADOVI ZA TEHNIČKI PREGLED BRODA „Goran II“ 2016. god. za ŠG „Banat“

/PRIPREMNI RADOVI ZA TEHNIČKI PREGLED BRODA „Goran II“ 2016. god. za ŠG „Banat“