REVIZIJA SREDNjOROČNIH PROGRAMA RIBARSTVA – USAGLAŠAVANjE SA NOVIM ZAKONOM ZA 2015. GODINU

/REVIZIJA SREDNjOROČNIH PROGRAMA RIBARSTVA – USAGLAŠAVANjE SA NOVIM ZAKONOM ZA 2015. GODINU