REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“) – pregovarački postupak bez objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda

/REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“) – pregovarački postupak bez objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda