SAKUPLJANJE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANJE OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA 2017. GOD.  ŠG „SR.MITROVICA“

/SAKUPLJANJE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANJE OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA 2017. GOD.  ŠG „SR.MITROVICA“