Sakupljanje, prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja 2019.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Sakupljanje, prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja 2019.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)