SERVIS KLIMA UREĐAJA 2019. god. – (za potrebe Direkcije JP, ’’Lovoturs’’-a и „Vojvodinašume-turist“-a)

/SERVIS KLIMA UREĐAJA 2019. god. – (za potrebe Direkcije JP, ’’Lovoturs’’-a и „Vojvodinašume-turist“-a)