Servis klima uređaja, 2022. god., za potrebe ŠG Sombor

/Servis klima uređaja, 2022. god., za potrebe ŠG Sombor