SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2016. god. za potrebe ŠG „Novi Sad“,  „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP

/SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2016. god. za potrebe ŠG „Novi Sad“,  „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP