SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2019. GOD. (II) – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2019. GOD. (II) – (za potrebe ŠG „Sombor“)