SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparata, štampača i dr.) 2019. god. – (za potrebe Direkcije JP , „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)

/SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparata, štampača i dr.) 2019. god. – (za potrebe Direkcije JP , „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)
SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME  (fotokopir aparata, štampača i dr.)  2019. god. – (za potrebe  Direkcije JP , „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)