Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-turist“-a))

/Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-turist“-a))
Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) 2021. god.  – (za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-turist“-a))