Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“) 2021.g

/Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“) 2021.g
Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.)  – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“) 2021.g

Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“) 2021.g

2021-07-03T03:58:10+00:00јул 3rd, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/