SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparati) 2017. god. za  potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP

/SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparati) 2017. god. za  potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP