SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparati) 2018. god. (za potrebe ogranaka „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)

/SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparati) 2018. god. (za potrebe ogranaka „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)