SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME(fotokopir aparata, štampača i dr.)2020.god.-(za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“)

/SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME(fotokopir aparata, štampača i dr.)2020.god.-(za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“)