SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA MEHANIZACIJE, MAŠINA I DR. ZA ŠG „Banat“ za 2015. god. (III)

/SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA MEHANIZACIJE, MAŠINA I DR. ZA ŠG „Banat“ za 2015. god. (III)