SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2020. god. (II)- (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2020. god. (II)- (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)