Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr., 2021. godina (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

/Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr., 2021. godina (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)
Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih  komponenti i dr., 2021. godina (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)