Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr.2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr.2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)
Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr.2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)