Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)
Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)