Servisiranje ručnog i mašinskog elektro-alata (brusilice, strugovi, bušilice, aparati za zavarivanje i dr.) 2019. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Servisiranje ručnog i mašinskog elektro-alata (brusilice, strugovi, bušilice, aparati za zavarivanje i dr.) 2019. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)