SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. god. za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”

/SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. god. za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”