SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. GOD. – ( za potrebe ŠG“Sombor“)

/SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. GOD. – ( za potrebe ŠG“Sombor“)