SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. GODINE – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. GODINE – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)