SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2019. god. – ( za potrebe ogranka „Vojvodinašume-Lovoturs“)

/SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2019. god. – ( za potrebe ogranka „Vojvodinašume-Lovoturs“)